#10 РЕЧНАЯ РЫБАЛКА
---
29-11-2022 22:20:32
30-11-2034 22:20:00
409
Дни проведения: Ежедневно
#06 АКВАПАРК
---
29-11-2022 23:05:21
30-11-2034 23:05:00
491
Дни проведения: Вторник, Суббота
#02 ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
---
30-11-2022 21:41:41
30-11-2034 21:41:00
482
Дни проведения: Понедельник, Пятница